Saigon Cycles
Scroll

THÔNG BÁO NGHỈ!

Kính gửi Quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo chúng tôi sẽ đóng cửa 4 ngày từ 31/10 đến 03/11 – 8/11 để kiểm kê hàng hoá và sẽ trở lại làm việc vào ngày 4/11 & 8/11

Bạn có thể quay lại vào ngày 4/11 & ngày 8/11 hoặc liên hệ với chúng tôi qua email (mai@saigoncycles.com) trong thời gian chúng tôi đóng cửa.

Trân trọng cảm ơn!

X